Woensdag 2 november vond onze jaarlijkse TEAMdag plaats in het AFAS Theater in Leusden. We kijken terug op een geslaagde dag.

De maatschappij als geheel en de installatiebranche in het bijzonder staan voor enorme uitdagingen. Onze branche is cruciaal voor de verwezenlijking van twee grote maatschappelijke bewegingen: de energietransitie en Nederland Circulair.

In de huidige tijd wordt de ene ‘crisis’ op de andere gestapeld; voorraden nemen af, prijzen stijgen, we zijn we allemaal druk en is er een tekort aan mensen, we lijken te verzanden in de problematiek van alledag. De technieksector heeft een belangrijke rol bij de aanpak van deze maatschappelijke uitdagingen.

Het ochtendprogramma werd georganiseerd voor de ElektroNed partners en ging dieper in op de vraag: "Hoe toekomstbehendig ben je?". Diverse interessante ideeën werden door een 9-tal ElektroNed-ers in een pitch gepresenteerd. Onder andere risicomanagement en het gebruik van TikTok om de jeugd voor je bedrijf te interesseren kwamen voorbij.

's Middags sloten onze contacten van de groothandel, leveranciers en stakeholders aan en werd er voortborduurd op de toekomstbehendigheid. In vogelvlucht werd het rapport Connect2030 behandeld.

Daarna werd een driekoppig panel bestaande uit Manfred JacobsTon de Win en Doekle Terpstra over dit onderwerp bevraagd door dagvoorzitter Marijke Roskam

Coen Jutte sloot de dag af met een muzikaal uitdagende presentatie, waarbij uiteindelijk iedereen de voetjes van de vloer had! De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Uiteraard werden ook de nodige netwerkgesprekken gevoerd.

Een mooie dag, met veel uitdagingen voor onze toekomst die we gezamenlijk aanpakken!

Programma

09.30 uur Inloop ElektroNed-ers
10.00 uur ElektroNed programma
12.00 uur Inlooplunch
13.00 uur Officieel welkom
13.15 uur Start programma
17.00 uur Afsluiting met netwerkbuffet
19.00 uur Einde TEAMdag 2022

Locatie

AFAS Theater
Inspiratielaan 1
3833 AV Leusden

Het AFAS Theater beschikt over voldoende parkeerplaatsen.

Foto's